AZNAuto tạm thời bế quan luyện công, hẹn gặp lại các đồng đạo một ngày không xa.